Podpora mieru

Ambasádorka mieru

4. máj 2015

Podpora mieru “Krása života v mieri”

Vychádzame z preambule Charty OSN a odhodlane budeme vynakladať úsilie,  v snahách uchrániť budúce pokolenia pred metlou vojny a odhodlane pestovať znášanlivosť a žiť spolu navzájom v mieri ako dobrí susedia na úrovni našej krajiny, v komunitách ľudí. Poslaním aktivít v rámci projektu je posilňovanie, ocenenie a podpora ľudí, spoločností, firiem, organizácií vo všetkých činnostiach, poukazujúcich na krásu života v mieri, na […]

Zobraziť viac