Programy nadácie

Ambasádorka mieru

4. máj 2015

Podpora mieru “Krása života v mieri”

Vychádzame z preambule Charty OSN a odhodlane budeme vynakladať úsilie,  v snahách uchrániť budúce pokolenia pred metlou vojny a odhodlane pestovať znášanlivosť a žiť spolu navzájom v mieri ako dobrí susedia na úrovni našej krajiny, v komunitách ľudí. Poslaním aktivít v rámci projektu je posilňovanie, ocenenie a podpora ľudí, spoločností, firiem, organizácií vo všetkých činnostiach, poukazujúcich na krásu života v mieri, na […]

Zobraziť viac
Ochrana-a podpora-sociálnej-pomoci

26. február 2014

Ochrana a podpora sociálnej pomoci

  Každý z nás je obklopený ľuďmi či rodinami, ktoré sú na tom horšie ako my a potrebujú pomoc. Príčiny môžu byť rôzne, v mnohých prípadoch ide však o objektívne príčiny, ako napríklad choroba, smrť či strata zamestnania jedného z rodičov. Pomáhať v neľahkých životných situáciách je našim cieľom.

Zobraziť viac
Ochrana-práv-detí-a-mládeže

26. február 2014

Ochrana práv detí a mládeže

  Každý z nás je obklopený ľuďmi či rodinami, ktoré sú na tom horšie ako my a potrebujú pomoc. Príčiny môžu byť rôzne, v mnohých prípadoch ide však o objektívne príčiny, ako napríklad choroba, smrť či strata zamestnania jedného z rodičov. Pomáhať v neľahkých životných situáciách je našim cieľom.

Zobraziť viac
Ochrana-ľudských-práv

26. február 2014

Ochrana ľudských práv

  Téma ľudských práv je vždy aktuálna, pretože napriek tomu, že žijeme v demokratickej spoločnosti, stretávame sa s rôznymi porušeniami našich práv. Porušenia nemusia byť vždy vedomé, v niektorých prípadoch k nim môže dôjsť v dôsledku nevedomosti či neznalosti. Prevencia a osveta sú preto veľmi dôležité aj v tejto oblasti.

Zobraziť viac
Podpora-a-ochrana-zdravia

26. február 2014

Podpora a ochrana zdravia

  Ak chceme, aby si deti odniesli do života ten najväčší dar – zdravie, je potrebné začať so správnou výživou už v rodine. V strave nám dnes v dôsledku rýchleho životného štýlu a zlých stravovacích návykov často chýbajú vitamíny, vápnik a esenciálne zložky, ktoré zdravá potrava musí obsahovať. Veľmi dôležitá je v tomto smere osveta.

Zobraziť viac
Podpora-a-rozvoj-vzdelávacej-a umeleckej-činnosti

26. február 2014

Podpora a rozvoj vzdelávacej a umeleckej činnosti

  Vzdelanie je základným predpokladom na úspech. Múdry človek sa vzdeláva celý život.

Zobraziť viac
Rozvoj-telovýchovy-a-športu

26. február 2014

Rozvoj telovýchovy a športu

  Nárast počtu obéznych ľudí je vážny problém modernej civilizácie. Správne stravovanie a dostatok pohybu sú prevenciou civilizačných ochorení, ktoré v Slovenskej republike v posledných dvoch desaťročiach prudko stúpajú.

Zobraziť viac
Ochrana-životného-prostredia1

26. február 2014

Ochrana životného prostredia

  Práve v 21. storočí sa ochrana životného prostredia stáva mimoriadne aktuálnou. Vidíme následky znečistenia našej planéty v podobe globálneho otepľovania, zmeny klímy či prírodných katastrof. Chrániť životné prostredie je preto výzvou pre každého jedného z nás.  

Zobraziť viac