Kto sme

JUDr. Renáta Zmajkovičová

1. marec 2014

Kto sme

Hodnoty Naša Nadácia RZ je nezisková organizácia, ktorá je a bude solidárna voči tým, ktorí podporu nadácie potrebujú a požiadajú o ňu. Hodnotový stupeň nadácie je zameraný na plnenie požiadaviek, ktoré sa stotožňujú s jej prioritami, pravidlami a princípmi, ktorými sa riadia a ktoré má zakotvené o svojich cieľoch a v poslaní. 

Zobraziť viac