Vyhodnotenie II. ročníka grantu ,,Obnov si jedáleň alebo kuchyňu”

07.apríl, 2016, 09:16

1

Nadácia Renáty Zmajkovičovej spustila v októbri 2015 II. ročník grantu ,,Obnov si jedáleň alebo kuchyňu” na podporu zlepšenia kultúry stravovania v predškolských, školských zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb na území Slovenskej republiky.

Do druhého ročníka sa zapojilo spolu 81 zariadení, ktoré svojim aktívnym prístupom získali spolu 5 381 darov v celkovej výške 24 609 EUR.
Najvyšší počet platných jedinečných hlasov získali zariadenia v tomto poradí:

I.miesto: MŠ Radatice s počtom 1050 platných jedinečných hlasov
(https://www.ludialudom.sk/vyzvy/2952)
II.miesto: ZŠ Šamorín s počtom 767 platných jedinečných hlasov
(https://www.ludialudom.sk/vyzvy/2935)
III.miesto: ZŠ s MŠ Spišská Teplica s počtom 546 platných jedinečných hlasov (https://www.ludialudom.sk/vyzvy/2949)
Víťazom gratulujeme!

Fotogaléria

1
TwitterGoogle+Facebook