Ambasádorka mieru spolu s Nadácia RZ odštartovala projekt “Vyslanec mieru 2016″.

18.september, 2015, 18:58

Zámerom projektu je dlhodobé vytváranie priestoru pre všetkých, ktorí túžia a želajú si zdieľať život a jeho krásu v mieri.
Cieľom je podporiť, pestovať a starať sa o posolstvo mieru. Ide o podporu mierumilovných, kreatívnych ľudí a skupiny v oblasti umenia, i o podporu snaženia vytvárať drobné detaily v ľudskom príbehu bežného života, ktoré nám krásou a pôvabom pomáhajú žiť.
Nadácia bude na základe výberu odbornej komisie, udeľovať cenu „ Vyslanec mieru“ tvorcom v oblasti poézie a prózy, tvorcom výtvarného diela, tvorcom krátkych dokumentárnych, animovaných a hraných filmov i tvorcom, vyslancom mieru v ľudskom príbehu.
Symbolom projektu je modrá origami holubica.
Viac na: http://www.ambasadorkamieru.sk/o-projekte/

TwitterGoogle+Facebook