Projekt Ambasádorky mieru – prečo modré origami holubice?

10.júl, 2015, 13:30

1

Veľa ľudí sa nás pýta na projekt Ambasádorky mieru. Prečo modré origami holubice?

Spolu s čestnou predsedníčkou Nadácie RZ JUDr.Renátou Zmajkovičovou finalizujeme projekt „Ambasádorka mieru“. Jeho zahájenie sa uskutoční v septembri.

Zámerom projektu je dlhodobé vytváranie priestoru pre všetkých, ktorí túžia a želajú si zdieľať život a jeho krásu v mieri. Cieľom je podporiť, pestovať a starať sa o posolstvo mieru. Ide o podporu mierumilovných, kreatívnych ľudí a skupiny v oblasti umenia, i o podporu snaženia vytvárať drobné detaily v ľudskom príbehu bežného života, ktoré nám krásou a pôvabom pomáhajú žiť.

Nadácia bude na základe výberu odbornej komisie, udeľovať cenu „ Vyslanec mieru“ tvorcom v oblasti poézie a prózy, tvorcom výtvarného diela, tvorcom krátkych dokumentárnych, animovaných a hraných filmov i tvorcom, vyslancom mieru v ľudskom príbehu. Žijeme hektickú dobu, dobu plnú rozporov a protikladov. Hodnota života v mieri, potreba krásy a uvedomovanie si pôvabu každodennosti, to všetko je nevyhnutnou súčasťou harmónie a celistvosti nášho života v 21. storočí.

Krása života v mieri je mojou misiou a misiou Nadácie RZ.

Symbolom projektu je modrá origami holubica.

Fotogaléria

14Stredoškoláci Gruzínsko567829103
TwitterGoogle+Facebook