Podpora mieru “Krása života v mieri”

04.máj, 2015, 14:07

Ambasádorka mieru

Vychádzame z preambule Charty OSN a odhodlane budeme vynakladať úsilie,  v snahách uchrániť budúce pokolenia pred metlou vojny a odhodlane pestovať znášanlivosť a žiť spolu navzájom v mieri ako dobrí susedia na úrovni našej krajiny, v komunitách ľudí.

Poslaním aktivít v rámci projektu je posilňovanie, ocenenie a podpora ľudí, spoločností, firiem, organizácií vo všetkých činnostiach, poukazujúcich na krásu života v mieri, na hodnotu takého života, na to, že mier v nás i okolo nás je jedinou správnou cestou pre všetkých.

Chceme dať ľuďom zážitky, pozitívne emócie, pocity bezpečia medzi a s ľuďmi a akceptovania, a vieru v zmysluplnosť každého dňa a života v ňom.

Veríme, že život bude obohatený zážitkami, ktoré dajú základ pre vyrovnaný život a vieru v iných ľudí…aby nikto nehral anonymnú rolu jedného z mnohých …

Udeľovanie ceny ambasádorky mieru „ Vyslanci mieru“  za POSOLSTVO MIERU

—v poézii a próze
—vo výtvarnom diele
—v krátkom hranom alebo animovanom filme
—v ľudskom príbehu

Vyhlásenie projektu september 2015
Realizácia účastníkov projektu jún 2015 až december 2015
Vyhodnotenie projektu odbornými skupinami január 2016
Slávnostné odovzdávanie cien na Galavečeri február 2016

Bližšie informácie o projekte uverejníme už čoskoro.

 

TwitterGoogle+Facebook