Ako poukázať 2% Zamestnanci

28.január, 2015, 22:32

Ďakujeme za vaše 2%

Zamestnanci

Postup poukázania 2% z daní (resp 3% z daní v prípade dobrovoľníkov) pre zamestnancov.

1. Najneskôr do 16. 2. 2015 treba požiadať svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2014

K využitiu tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania.

2. V žiadosti treba požiadať o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov

… vyplnením bodu VII v Žiadosti: “Žiadam – nežiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona).” (prečiarknutím slova “nežiadam”)

Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

3. Po obdržaní potvrdení z Potvrdenia prepísať do Vyhlásenia nasledovné údaje:

Dátum zaplatenia dane (riadok 5 z Potvrdenia)
Zaplatená daň (riadok 3 z Potvrdenia)
Vypočítať si 2% resp. 3% zo zaplatených daní. Vzorec na výpočet dane: (Zaplatená daň/100)*2=darovaná čiastka

Ak ste ako dobrovoľník v uplynulom roku “odpracovali” aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a máte o tom potvrdenie môžete po prvýkrát poukázať až 3% z vašich daní – toto sa prikladá k Vyhláseniu.

4. Osobné údaje, ako aj údaje z Potvrdenia vyplňte do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Údaje o prijímateľovi – Nadácia RZ – sme v našom Vyhlásení predvyplnili

Tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenia o poukázaní sumy

5. Do 30.4.2015 je potrebné Vyhlásenie spolu s Potvrdením poslať poštou alebo odniesť osobne na príslušný daňový úrad.                                      

6. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť absolvovať všetky administratívne úkony, ale môžeme Vás uistiť, že darované 2% budú využité tak ako v roku 2014 na ušľachtilé a spoločensky prospešné účely!

 

TwitterGoogle+Facebook