Výhercovia Grantu Nadácie RZ

17.december, 2014, 13:19

Grant Nadacia RZ

Kuchyňa býva obyčajne srdcom domova. Nadácia Renáty Zmajkovičovej prispela k tomu, aby sa kuchyňa a jedáleň stali aj kultúrnym a takpovediac atraktívnym srdcom škôl a školských zariadení. Pred časom preto vypísala grant na obnovu jedální a kuchýň v školách a zariadeniach pre seniorov. Víťazov už poznáme.

Množstvo jedální a kuchýň v školách na Slovensku funguje už desiatky rokov a takmer dožíva. Ich zariadenie je síce čisté a funkčné, ale predsa len, zub času už urobil svoje, a tak je potrebné investovať do ich inovácií. Grant mal úspech – celkovo  sa prihlásilo 96 zariadení. A posnažili sa aj návštevníci stránky ludialudom.sk, takže na všetky výzvy sa dohromady získalo 5 462 darov, pričom ich celková hodnota sa vyšplhala až na vyše 20-tisíc eur.

Podstatou grantu bolo, že škole, resp. zariadeniu, ktorého výzva si na svoju stranu prikloní najviac darcov, doloží Nadácia Renáty Zmajkovičovej sumu chýbajúcu na celkovú realizáciu projektu obnovy jedálne či kuchyne, a to až do výšky 5-tisíc eur.

A ktoré výzvy boli najúspešnejšie? Prvé miesto získava Materská škola Čierna Voda. Jej kuchyňa varí pre škôlkarov, školákov aj dôchodcov v obci. Financie chcú investovať najmä do zariadenia, aby bolo ich stravovacie zariadenie ozajstným srdcom pre malých aj veľkých stravníkov.

Školská jedáleň, ktorá obsadila druhé miesto, má 47 rokov. Sídli v Základnej škole Ľubotice. Pri tých istých stoloch a na tých istých stoličkách, kde sedeli pred rokmi rodičia a starí rodičia, dnes sedia ich deti a vnúčatá. Uznáte sami, že ich treba vymeniť. Rovnako sa treba zbaviť pôvodného drevotrieskového obloženia a zničenej linoleovej podlahy.

Tretie miesto patrí Materskej škole Michalová, ktorá chce vytvoriť príjemné prostredie pre prácu kuchárky, aby mala radosť z práce, keď bude dávať deťom na tanier jedlo.

Hlavná myšlienka grantu sa podarila. „Chceme vrátiť deti späť do školských jedální. Sme totiž svedkami, že sa v nich stravuje čoraz menej detí. Radšej si kúpia nezdravé jedlo. Práve preto som navrhovala zákaz predaja nezdravých potravín v automatoch či bufetoch. Školské jedálne deťom poskytujú zdravú a vyváženú stravu,“ hovorí Renáta Zmajkovičová. Jedálne a kuchyne v slovenských školách a zariadeniach pre seniorov bojujú s materiálnymi nedostatkami a priestorovými problémami. Tento grant im výrazne pomôže. Kuchyne a jedálne sa stanú skutočným srdcom škôl.

TwitterGoogle+Facebook