Nadácia RZ vypisuje celoslovenskú súťaž v kreslení

12.apríl, 2014, 22:03

Celostatna sutaz v kresleni

Ochrana zdravia a života je tou najzásadnejšou a  ľudsky najvyššou prioritou.

Pred mesiacom naša nadácia iniciovala premietanie animovaného spotu v sieti  kín CINEMAX po celom Slovenku s témou ochrany života. Edukačná kampaň má príznačný názov „Chráň si svoj život – Zviditeľni sa!“. Táto kampaň, tou najjednoduchšou cestou – vizuálnym vnemom – prezentuje, aký môže mať následok nepoužitie reflexného prvku.

Zmysel takejto činnosti však je závislý od rozsahu a plošného pôsobenia na väčšom teritóriu. Aj preto naša nadácia  uskutočnila na vybraných základných školách v období od 08. 4. do 10.4.2014 náučnú kampaň, ktorá sa udeje tou najprirodzenejšou formou osvety – lebo bola osobná – a dotkla sa najviacej ohrozenej časti obyvateľstva – detí.

Nakoľko nie je v silách a v možnostiach našej nadácie navštíviť všetky základné školy na Slovensku a veľmi nám záleží, aby sa deťom dostalo do povedomia nové znenie cestného zákona platného od 1.1.2014,

Nadácia RZ vypisuje celoslovenskú súťaž v kreslení s témou

“Ako správne nosím reflexné prvky”

Termín súťaže: do 31.mája 2014

Podmienky súťaže:

1. Namaľovať obrázok na danú tému

2. Na obrázok napísať: meno, priezvisko, vek dieťaťa, názov obrázku a adresu základnej školy

3. Zaslať obrázok na adresu: Nadácia RZ, Palisády 1, 811 01 Bratislava do 31.5.2014

Nezávislá komisia určí, tri obrázky od troch autorov, ktoré budú najviac vystihovať danú tému.

Odmena výhercom:

Nadácia Renáty Zmajkovičovej pripravila za odmenu, pre každého víťaza a jeho triedneho učiteľa, jeden deň s nasledovným programom:

V dohodnutý deň bude pristavené vozidlo pred základnú školu, ktorú víťaz navštevuje a odvezie jeho aj s triednym učiteľom do hlavného mesta SR Bratislavy.

Za účasti podpredsedníčky NR SR a súčasne predsedníčky Nadácie RZ JUDr. Renáty Zmajkovičovej víťaz absolvuje :

Návšteva budovy Národnej Rady SR
Návšteva Bratislavského hradu
Spoločný obed v areály hradu s výhľadom na Bratislavu

Vekový limit žiakov nie je stanovený.

Pomôcka k súťaži v elektronickej podobe

 1_Spot _Chráň si svoj život- Zviditeľni sa

2_Otázky vypracované ku spotu

3_PowerPoint prezentáciu na tému_Reflexné prvky

4_Otázky ku PowerPoint prezentacii

 

 

TwitterGoogle+Facebook