Nadácia RZ pokračuje s kampaňou Chráň si svoj život aj na základných školách

08.apríl, 2014, 23:47

3_ZŠ Pieštany 8.4

Začiatkom marca spustila Nadácia Renáty Zmajkovičovej kampaň “Chráň si svoj život – Zviditeľni sa”. Bola zameraná na zvýšenie informovanosti o potrebe nosenia reflexných prvkov. Nadácia si určila za jeden zo svojich prioritných cieľov ochranu zdravia a života. Ak vezmeme do úvahy, že úrazy detí pri dopravných nehodách sú na druhom mieste z celkového počtu detských úrazov, tak je táto aktivita úplne prirodzená.

Hneď prvé akcie zaznamenali veľký ohlas. V Trnave rozdávali pracovníci nadácie zdarma reflexné pásky v priestoroch kina, v ZŠ na ulici Jána Bottu  predsedníčka nadácie Renáta Zmajkovičová oboznámila školákov o tom, prečo je tak veľmi dôležité označiť sa reflexnými prvkami. Prednáška bola doplnená o projekciu spotov a prezentáciu. Zúčastnilo sa jej až 180 detí. Okrem riaditeľky ZŠ Mgr. Jarmily Chmurovej prijal pozvanie aj viceprimátor mesta Ing. Bystrík Stanko. Ďalšou navštívenou školou bola piešťanská ZŠ na ulici Brezová, kde Renátu Zmajkovičovú privítala riaditeľka RNDr. Bronislava Fačkovcová a tiež primátor mesta Piešťany Ing. Remo Cicutto. Prezentácia a prednáška boli opäť mimoriadne úspešné.

Všetky tieto akcie potvrdili, že je potrebné neustále zvyšovať povedomie o bezpečnosti pri pohybe na komunikáciách. Sama predsedníčka nadácie Renáta Zmajkovičová to veľmi presne zhrnula niekoľkými slovami: „Ešte nie je všeobecne známe, že počnúc prvým januárom tohto roku sú chodci povinní zviditeľniť sa pri pohybe na verejných priestranstvách reflexnými prvkami. Zdanlivo malicherná téma. Uvedomme si však, že len v minulom roku došlo k úmrtiu 75 chodcov, 350 bolo ťažko a ďalších viac ako 500 ľahko zranených. Toto sú zarážajúce fakty.“ Preto sa rozhodla, že v kampani bude pokračovať.

Už dnes, 9. apríla,  sa chystá navštíviť ZŠ na Komenského ulici v Senici  a pokračovať bude 10. apríla v školách na Jilemnického ulici v Dunajskej Strede a Komenského ulici v Gabčíkove. Okrem zaujímavej prednášky, prezentácie a spotov, ktoré mimochodom môžete nájsť na You Tube kanáli nadácie, čakajú žiakov opäť darčeky v podobe reflexných pások. Okrem toho, že ich ochránia im pripomenú príjemné chvíle a množstvo užitočných informácií, ktoré sa vďaka Renáte Zmajkovičovej a jej nadácii dozvedeli.

 Autor: Luboš Houška

Fotogaléria

fotka 1fotka 2fotka 1fotka 2fotka 3fotka 4fotka 5

TwitterGoogle+Facebook