Ochrana ľudských práv

26.február, 2014, 11:29

Ochrana-ľudských-práv

 

Téma ľudských práv je vždy aktuálna, pretože napriek tomu, že žijeme v demokratickej spoločnosti, stretávame sa s rôznymi porušeniami našich práv. Porušenia nemusia byť vždy vedomé, v niektorých prípadoch k nim môže dôjsť v dôsledku nevedomosti či neznalosti. Prevencia a osveta sú preto veľmi dôležité aj v tejto oblasti.

TwitterGoogle+Facebook