Kontaktné údaje

23.február, 2014, 21:05

RZ-FINAL_3-FARBA

Nadácia Renáty Zmajkovičovej (v skrátenej forme Nadácia RZ)

Palisády 1
811 01 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika
IČO: 42185637

Registračné číslo: 203/Na-2002/995
Link: Register nadácií

 

 

 

 

 

TwitterGoogle+Facebook