Chráň si svoj život-Zviditeľni sa

23.február, 2014, 01:26

Renáta Zmajkovičová

Chráň si svoj život – zviditeľni sa! Nadácia Renáty Zmajkovičovej

Politička Renáta Zmajkovičová nedávno založila nadáciu. Prvou aktivitou je zvýšiť informovanosť o potrebe nosenia reflexných prvkov. O kampani „Chráň si svoj život – zviditeľni sa!“ nám viacej prezradila práve ona.

 

Pani Zmajkovičová – prečo práve nadácia?

Každý rok podporujem  charitatívne projekty spojené so vzdelávaním mladých talentov, či pomocou ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej  finančnej  či životnej situácii. A prečo práve nadácia?, lebo táto právna forma  je najpriliehavejšou zmyslu mojich aktivít.

Prečo aktivita zameraná na zvýšenie informovanosti o nosení reflexných prvkov. Tlačí sa mi otázka – je to vôbec až natoľko naliehavá téma?

Ešte nie je všeobecne známe, že počnúc  prvým januárom tohto roku sú chodci  povinní zviditeľniť sa pri pohybe na verejných priestranstvách reflexnými prvkami. Zdanlivo – malicherná téma. Uvedomme si však, že len v minulom roku došlo k úmrtiu 75 chodcov, 350 bolo ťažko a ďalších viacej ako 500 ľahko zranených. Toto sú zarážajúce fakty. Preto má táto téma takú naliehavosť.

Okrem toho mám vlastné skúsenosti z Voderád, kde žijú moji rodičia. Často tam chodím a vnímam, že mnoho ľudí, bez ohľadu na vek, túto povinnosť podceňujú. Život máme len jeden a sme povinní si ho chrániť.

Ako bude kampaň fungovať?

Okrem informačnej kampane, počas ktorej v kinách po Slovensku budeme premietať krátky animovaný spot oslovujúci všetky vekové kategórie, rozdáme ľuďom pri napĺňaní myšlienky tejto kampane reflexné pásky. Spot je dostupný aj prostredníctvom internetu a sociálnych sietí.

Aké sú ďalšie ciele nadácie

Prioritou je ochrana práv detí a mládeže, ochrana životného prostredia a nepochybne aj aktivity spojené s podporovaním zdravého životného štýlu, stravovania a pohybu.  Sama sa už niekoľko rokov snažím pravidelne cvičiť, bicyklovať či posilňovať. Veď pri mojej náročnej práci mi práve tieto aktivity pomáhajú relaxovať, vyvetrať si hlavu a načerpať síl. Obdobne je to so stravovaním. Donedávna sa mi stávalo že pre pracovné povinnosti som zanedbala pravidelné stravovanie. A viete asi kam to viedlo  – k zdravotným problémom. Preto ťažisko nadácie je aj na osvetu a poukázať na nezdravý životný štýl a jeho dôsledky.

Čiže – budete podporovať napríklad športové aktivity?

Áno, aj.  Nadácia odštartuje 16. mája tohto roku na Trojičnom námestí v Trnave aktivitu zameranú na zdravý životný štýl. Budeme organizovať pravidelné cvičenia rodičov s deťmi. Stačí sa ohliadnuť okolo seba – výrazne nám stúpa počet aj obéznych detí. Je to vážny problém modernej civilizácie. Obezita, diabetes, kardiovaskulárne choroby, onkologické ochorenia nielenže život skracujú, ale v tom počiatočnom štádiu výrazne znižujú jeho kvalitu.

A čo máme robiť?

Boj s týmito chorobami začína u každého z nás. Aktívny prístup k životu, zdraviu, správna životospráva a pohybová aktivita. Lákadlá v podobe rýchlych občerstvení, ktoré sú príťažlivé práve pre deti a mládež, si neuvedomujú, že táto strava je chudobná na vitamíny, vápnik a esenciálne zložky, ktoré zdravá a zdraviu prospešná strava musí obsahovať. Dôležitosť vidím v osvete a to je jeden z cieľov mojej nadácie.

Môže byť boj s týmto novodobým fenoménom účinný?

Rozhodne áno. Za podpory rodičov a pedagógov majú školy možnosť organizovať aktivity propagujúce zdravý životný štýl. Usporadúvať napríklad Dni zdravej výživy. V školských bufetoch zmeniť tradičný náhľad na „zdravú stravu“ zloženú prevažne z mäsa. Nie som proti mäsu – ale prevahu v podiely stravy by mala získať zelenina. Organizovať osvetu formou prednášok s odborníkmi, vytvoriť priestor pre väčšie sprístupnenie ihrísk pre rozvoj športovej činnosti. Pokiaľ chceme, aby si deti odniesli do života ten najväčší dar – zdravie, potom je potrebné začať so správnou výživou už v ich útlom detstve. Ale tá zmena musí začať práve u rodičov.

 

 

 

TwitterGoogle+Facebook